تاريخ : 92/12/29
قول می دهی...
یکسال دیگر هم دوستم داشته باشی ؟!
 
 
ماهی تنگ در حسرت دریا
 
 
یادت

ماهی قرمز تنگ بلور دلم است

که وقتی می آیی

پشتک می زند

و

" سال نو می شود "

 
 
 

چشم هایم را


پشت در کاشته ام


امسال


با تمام سالها


تفاوت خواهد داشت


امسال چشم هایم  سبز
خواهد شد


جوانه خواهد زد


گره خواهد خورد


" درنگاه تو "

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
سال من خیلی وقته تحویل شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دقیقا" از وقتی که
 
 

♥ تو♥
 
 
وارد زندگیم شدی...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://vicu.netau.net/up/71c75ee6643a.jpg
 
 
 
 


  • پی ان یو
  • میله